شرایط تشکیل و ثبت شرکت تعاونی چیست

ثبت این دامنه برای مؤسسات و یا شرکتهایی که پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) و یا پروانه خدمات ارتباطی ثابت (.Servco) از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارند ، امکانپذیر است. شهریاری با اشاره به طرح جلوگیری از فرار آب لار گفت: یکی از مهم ترین و حیاتی ترین پروژهها برای تأمین نیاز آب پایتخت در سالهای آتی پروژه علاجبخشی سد لار است. جهت ثبت شرکت ها و اتحادیه های تعاونی پس از طرح و تصویب آن ارائه مدارک ذیل در چهار نسخه به اداره ثبت شرکت ها الزامی است . میزان مسئولیت هر یک از شرکا ، در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در غیر سهامی ، با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه است. مسئولیت اعضای شرکت تعاونی در برابر بدهی های شرکت را ماده 23 قانون بخش تعاونی چنین مقرر می دارد “مسئولیت مالی اعضاء در شرکت تعاونی، محدود به میزان سهم آنان می باشد. مگر آن که در قرارداد، ترتیب دیگری شرط شده باشد”. توجه داشته باشید که تنها در صورت همسان بودن شهرستان، می توان سه اولویت را ثبت کرد. تاسیس شرکت های تعاونی بر اساس اقدام مجمع موسس که عبارت از عده ای افراد واجد شرایط عضویت می باشد صورت می گیرد ، تعداد اعضای مجمع عمومی موسس هفت نفر بوده که سه نفر را از بین خود به عنوان هیات موسس انتخاب می نمایند و متعاقباَ هیات اخیر یک نفر نماینده تام الاختیار خود را به اداره کل تعاون معرفی می نماید. Th is artic le was writt en with GSA Con te​nt G enerator Dem oversion​!

هزینه ثبت شرکت

این کارشناسان در مواردی که بازرسان تعیین می نمایند مانند خود بازرسان حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت. 2-هیات موسس باید حداقل دو ثلث سهام را خریداری یا تعهد نماید. ماده 12- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار ، یک بار در نیمه اول سال برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و صورت های دارایی و مطالبات و دیون شرکت خدماتی و صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت خدماتی و یک بار در نیمه دوم سال برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی، خط مشی ها و سایر اموری که در دستور جلسه قرار دارد تشکیل خواهد شد. در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده كاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتی كه حداكثر ظرف مدت ٣ ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد. هیأت مدیره مکلف است پس از اعلام قبولی، ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری جلسه اولین مجمع عمومی عادی، به ثبت تعاونی مبادرت کند. فقط اشخاص حقیقی،یعنی افراد انسانی،می توانند به تشکیل شرکت تعاونی اقدام کنند و به عضویت آن درآیند.این مطلب از منطوق ماده 8 قانون بخش تعاونی که می گوید:”عضو در شرکت های تعاونی،شخصی است حقیقی”مستفاد می شود.نکته قابل ذکر این است که در شرکت های تعاونی،بر خلاف شرکت های تعاونی که در آن ها اصولاَ حق رای شرکاء و سهامداران،با میزان سرمایه آن ها در شرکت ارتباط دارد،حق رای اعضاء،به مقدار سرمایه آن ها بستگی ندارد و هر عضو در مجامع عمومی،بدون توجه به مقدار سرمایه ای که در شرکت تعاونی دارد،دارای یک رای است که به آن اصل هر عضو یک رای می گویند. Da ta was g ener ated  by GSA  Content Gener᠎ator D᠎emov er sion.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیات مدیره دعوت می نماید. هیات مدیره و همچنین بازرس شرکت خدماتی و شرکت می تواند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نماید. تغییر در مواد اساسنامه یا انحلال شرکت خدماتی با پیشنهاد مجمع عمومی فوق العاده و پس از تایید شرکت و تصویب هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران امکان پذیر خواهد بود. اگر گذرواژه خود را میدانید و میخواهید آنرا تغییر دهید پس از ورود به سامانه ایرنیک از طریق گزینه تغییر گذرواژه رمز عبور خود را تغییردهید. با مراجعه به قسمت شناسه،در پنل خود، روی گزینه تغییر پست الکترونیک کلیک کرده و رمز عبور و پست الکترونیک جدید خود را وارد نمایید.از آنجا که در هنگام ورود به سایت میتوانید هم از شناسه کاربری و هم از ایمیل آدرس خود (به عنوانuser name) استفاده کنید، ایمیل (آدرس پست الکترونیک) تکراری پذیرفته نیست.سپس میباید با کلیک کردن روی لینک ارسال شده به پست الکترونیک جدید خود، نسبت به تائید درخواست اقدام نمایید. ارائه گواهی از تصویر درج آگهی ثبت شرکت سهامی خاص در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار طبق آخرین تغییرات شرکت.- بررسی و ارزیابی کارشناسان اداره ثبت شرکتها.- اعلام رد یا پذیرش مدارک ارسالی.در صورت تأیید، متقاضی ثبت شرکت، به اداره ثبت مراجعه نموده و با پرداخت هزینه ثبت، مرحله پایانی ثبت شرکت خود را به انجام میرساند.- مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود این نوع از ثبت برای شرکتهای بازرگانی، پیمانکاری، طراحی سایت و کارهای کامپیوتری، شرکتهای ساخت و طراحی هواپیمایی میتواند مناسب باشد.مراحل ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود شامل:- مدارک هویتی پرسنل.- موضوع فعالیت شرکت.- گواهی عدم سوء پیشینه اعضاء، بهویژه اعضای هیات مدیره شرکت.- نام شرکت و سمت هریک از اعضاء.- آماده و اسکن کردن مدارک.- ثبتنام در سامانه اینترنتی ثبت شرکتها.- دریافت تأییدیه.- بررسی مدارک و تأیید آن توسط کارشناسان مربوطه.- ثبت نهایی و تحویل مدارک بهصورت حضوری با مراجعه مستقیم به اداره ثبت شرکتها.

ماده 21- در صورت اتمام دوره تصدی اعضا هیات مدیره مادامیکه از سوی مجمع عمومی فرد جایگزین انتخاب نگردیده باشد اختیارات و مسئولیت های اعضا قبلی ادامه خواهد داشت . این بخشنامه از ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۰ به مدت ۲ روز ادامه خواهد داشت. ماده 14- دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی اعم از ع ادی یا فوق العاده از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت خدماتی در آن منتشر می شود به عمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی قید خواهد شد. هیات موسس اساسنامه شرکت را طبق قانون و مقررات و تطبیق آن با اساسنامه های مقبول وزارت تعاون تنظیم نموده و کلیات طرح پیشنهادی مشتمل بر توجیه ضرورت تشکیل تعاونی ، اعلام تعداد و مشخصات داوطلبانه اولیه عضویت و مهارت ها و تخصص های آنان در تعاونی های تولیدی، چگونگی تهیه سرمایه و میزان سهم هر عضو جهت تامین سرمایه شرکت ، اعلام نام بانک یا موسسه اعتباری، توضیح میزان و چگونگی سرمایه گذاری و مشارکت وزارت خانه ، سازمان و یا شرکت دولتی، وابسته یا تحت پوشش دولت ، بانک ، نهاد انقلاب اسلامی و یا تعاونی دیگر را تهیه می نماید و با تقدیم تقاضانامه کتبی تاسیس شرکت ، اولین مجمع عمومی را جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیات مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی پس از کسب موافقت وزارت یا اداره کل تعاون دعوت کرده و تشکیل می دهد .

Leave a Reply